Opłaty należy uiszczać tylko przelewem do 10-­go każdego miesiąca.

Wszystkie opłaty są opłatami miesięcznymi ! Poza opłatą wpisową.

Konto Klubu: UKS Dąb 47 1680 1017 0000 3000 0384 5031

Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.